Audacity

Posted in Uncategorized on abril 27, 2010 by davidat93

Com podem extreure el so d’una cançó amb el programa AUDACITY?

Primer haurem de carregar o obrir l’archiu de la cançó en el programa Audacity (archivo, abrir, compartida…) Després de tenir la cançó en el programa, fem clic en el botó de play i pausa seleccionant la cançó amb l’eina de selecció. Hi ha una fletxa apuntant cap a sota en la part d’abaix de la cançó, haurem d’escollir on diu: ”Dividir Pista en Estéreo”. Seguidament anem a Efecto > Inversión, esperem a que es progressi la càrrega. Després donem clic a la fletxa i seleccionem a les dos parts de la pista Mono.

Anuncios

Pràctiques Gimp

Posted in Uncategorized on marzo 16, 2010 by davidat93

Propietats de dibuixos vectorials i de mapes de punts

Posted in Uncategorized on noviembre 27, 2009 by davidat93

Els sistemes de disseny assistit per ordinador treballen amb 2 formats bàsics: el vectorial i el mapa de punts.

Dibuixos vectorials: No perden qualitat quan els fem més grans o bé els reduïm. Els fitxers generats són de dimensions petites. Les parts diferents del dibuix es poden modificar fàcilment. Els tipus de fitxers són: wmf, odg, cdr, ai, eps, swf, svg, dxf.

Mapes de punts: a diferència dels sibuixos vectorials, els formen uns punts anomenats píxels. Els nombres dels colors del fitxers indiquen la qualitat d’aquest. Tipus de fitxers segons els mapes d’ apunts: bmp, tif o tiff, gif, pict o pct, png, jpg, psd, raw.

Programes d’edició gràfica: Corel Draw(dibuix vectorial) Illustrador (dibuix vectorial) Inkscape /Dibuix vectorial) Autocad (arquitectura i enginyeria) QCad (Arquitectura i enginyeria) 3D Studio MAX (Disseny 3D) Blender(3D) Photoshop(Edició d’imatges) Photoshop Elements (organitzador i editor) Photoshop Lightroom (organitzador i editor) Picassa (Orgasnitzador i editor)XnView (visualitzador d’imatges) ACDSee(Visualitzador d’imatges) GQview(Visualitzador d’imatges)

Resum Tema 2

Posted in Uncategorized on noviembre 3, 2009 by davidat93

Tots els equips electrònics necessiten un sistema operatiu per funcionar. El més utilitzat en tot el món és el Windows.

Un ordinador és un sistema complex que s’ estructura en diverses capes: 1- Sobre la base del maquinari que el forma, hi funciona el sistema operatiu. 2- Sobre el sistema operatiu s’ instal·len els programes i les aplicacions que permetran donar funcionalitat a l’ ordinador. 3- L’últim nivell el formen els usuaris que interactuen amb l’ordinador.

A nivell bàsic, el sistema operatiu s’estructura en els mòduls següents: El nucli, també anomenat kernel, s’encarrega del control de la resta dels mòduls. L’administrador de memòria s’encarrega d’assignar, de manera ordenada, un espai de memòria RAM. El sistema d’entrada i sortida (E/S) s’encarrega de controlar els diferents dispositius connectats a l’ordinador. L’administrador de fitxers s’encarrega de la creació, modificació, eliminació i localització dels fitxers necessaris per treballar.

Els controladors són programes específics per a la comunicació entre el dispositiu i el sistema operatiu. Hi ha un controlador per a cada SO i perifèric. Els SO actuals detecten els dispositius de maquinari automàticament, mitjançant el mètode <<plug-play>> i sol·liciten la instal·lació dels controladors corresponents.

En l’administrador de l’equip hi podem trobar: Accés al centre de seguretat, on es controla el tallafoc(firewall). Control de les xarxes a què està connectat l’equip. Control de maquinari:(ratolí, teclat…)  i de sons. Accés per desinstal·lar un programa, per borrar aplicacions que no fem servir gaire. Accés a la config. d’altres aplicacions. Control de l’accessibilitat de diferents aplicacions. Accés a modificar el tema de l’escriptori. Control dels usuaris que poden utilitzar l’equip i les contrasenyes. Accés de detalls de l’equip o a la realització de còpies de seguretat.

Un altre lloc des del qual podem administrar l’equip a Windows és la consola d’administració, també anomenada mmc.

En aquesta aplicació podem trobar: Quan es tenen els permisos necessaris, des d’aquesta consola es poden administrar equips remots als quals es tés l’accés a través de la xarxa. Donar d’alta usuaris, grups i permisos. Administrar els recursos compartits i les sessions obertes per altres usuaris des de la xarxa d’àrea local. Administrar els dispositius de l’equip(adaptadors de xarxa, targetes de so…) Formatar i compactar les unitats d’emmagatzematge. Determinar quines carpetes es comparteixen en una xarxa.

Activitats Tema 1

Posted in Uncategorized on septiembre 30, 2009 by davidat93

1-Què succeeixen una xarxa en anell quan un ordinador deixa de funcionar? Se t’acut cap situació en què resulti útil aturar el funcionament de la xarxa després que s’hagi avariat un dels terminals que hi estan conectats?

2-a) Quina topologia fa servir una xarxa formada per un router al qual es connecten dos ordinadors de sobretaula, un portatil i una consola joc? Fan servir una estrella.

2-b) Per què una xarxa cel’lular està formada per esferes? Perquè són xarxes sense fil, i es componen d’areas circulars.

3- Quina és la diferencia entre un concentrador i un commutador? Un commutador llegeix la informació que li arriba i la reenvia unicament a l’equip que l’ha de rebre mentre que, en el cas del concentrador, reenvia a tots els equips que formen la xarxa.

4- Quan vulguem un alt rendiment en la transmissió de les dades, què escollirem, un commutador o un concentrador? Per què? Un concentrador ja que transmet les seves entrades a tots els seus ports

5- Dibuixa l’esquema d’una xarxa amb un router, un ordinador de sobretaula, un portàtil i una consola de joc.

7- Esbrines quines són les característiques dels routers que ofereixen les diferents companyies prove ïdores d’accés a internet: tipus de conexió, velocitats de transmissió de dades, preu, abast, etc. Indica quina seria la millor solució per el nostre projecte.

8- Fes un croquis de casa teva. A continuació indica, indica-hi:

a) On es troben ubicades la connexió o connexions telefoniques.

b) En quines habitacions hi ha un ordinador.

c) En quines habitacions sols treballar (en cas que disposis d’un equip portatil)

9- Fes una taula en què s’indiquin les característiques de les diferents versions dels estàndards IEEE 802 i 811

10- Situa en el croquis de casa teva la ubicació definitiva on emplaçaràs el router. Assenyala-hi quin recorregut haurà de fer un cable des del router fins a l’ordinador que disposa de targeta de xarxa.

11- Afegeix al croquis que has fet a l’activitat 10 les adreces IP de cada un dels equips.

12- Investiga a internet i intenta esbrinar quants equips hi pot haver a les xarxes amb les màscares següents:

a) 255.255.255.0

b) 255.255.255.128

c) 255.255.255.64

13- Esbrina a què correspon les sigles NIC. Busca a internet el significat de les sigles  IANA.

14- Per esbrinar quina adreça de xarxa té un equip, tant a Linux com a Windows, hem d’accedir a la consola del sistema i executar un comandament:

a) A Windows escriu: ipcofig/all.

b) A Linux escriu ifcofig -a

15- Esbrina l’adreça MAC de la teva targeta de xarxa. Executa el comandament ipconfig/all (Windows) o ifconfig (GNU/Linux)

Xarxes locals

Posted in Uncategorized on septiembre 25, 2009 by davidat93

1- Què és una xarxa local?  Es un tipus de xarxa informàtica caracteritzada pel seu caràcter ‘local’ o de curta distància, com ara una casa, una oficina, un hotel, etc.

2- Quines són les tecnologies més emprades en LAN o xarxes locals? Les tecnologies més emprades en les xarxes locals són Ethernet i Wi-fi. Ethernet és el nom d’una tecnologia de xarxes locals (LAN) d’ordinadors basada en l’enviament de trames. Wi-Fi (sovint escrit com Wi-fi, WiFi, Wifi i wifi), acrònim de Wireless Fidelity (Fidelitat sense fils), és una marca per a un conjunt d’estàndards de compatibilitat per a comunicacions per a xarxes locals sense fils (WLAN).

3- Cuan va ser creada la primera xarxa local? Les primeres LAN van ser creades a finals dels anys 1970 i se solien crear línies d’alta velocitat per connectar grans ordinadors centrals a un únic lloc. Molts dels sistemes fiables creats en aquesta època, com Ethernet i ARCNET van ser els més populars.

4- Quins són els components principals de les xarxes locals?

  • Estació de treball: els ordinadors que prenen el paper d’estacions de treball aprofiten o tenen a la seva disposició els recursos que oferix la xarxa així com els serveis que proporcionen els Servidors als quals poden accedir. Gateways o passarel·les: és un maquinari i programari que permet les comunicacions entre la xarxa local i grans ordinadors (mainframes
  • Hello world!

    Posted in Uncategorized on septiembre 18, 2009 by davidat93

    Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!