Archivo para noviembre, 2009

Propietats de dibuixos vectorials i de mapes de punts

Posted in Uncategorized on noviembre 27, 2009 by davidat93

Els sistemes de disseny assistit per ordinador treballen amb 2 formats bàsics: el vectorial i el mapa de punts.

Dibuixos vectorials: No perden qualitat quan els fem més grans o bé els reduïm. Els fitxers generats són de dimensions petites. Les parts diferents del dibuix es poden modificar fàcilment. Els tipus de fitxers són: wmf, odg, cdr, ai, eps, swf, svg, dxf.

Mapes de punts: a diferència dels sibuixos vectorials, els formen uns punts anomenats píxels. Els nombres dels colors del fitxers indiquen la qualitat d’aquest. Tipus de fitxers segons els mapes d’ apunts: bmp, tif o tiff, gif, pict o pct, png, jpg, psd, raw.

Programes d’edició gràfica: Corel Draw(dibuix vectorial) Illustrador (dibuix vectorial) Inkscape /Dibuix vectorial) Autocad (arquitectura i enginyeria) QCad (Arquitectura i enginyeria) 3D Studio MAX (Disseny 3D) Blender(3D) Photoshop(Edició d’imatges) Photoshop Elements (organitzador i editor) Photoshop Lightroom (organitzador i editor) Picassa (Orgasnitzador i editor)XnView (visualitzador d’imatges) ACDSee(Visualitzador d’imatges) GQview(Visualitzador d’imatges)

Anuncios

Resum Tema 2

Posted in Uncategorized on noviembre 3, 2009 by davidat93

Tots els equips electrònics necessiten un sistema operatiu per funcionar. El més utilitzat en tot el món és el Windows.

Un ordinador és un sistema complex que s’ estructura en diverses capes: 1- Sobre la base del maquinari que el forma, hi funciona el sistema operatiu. 2- Sobre el sistema operatiu s’ instal·len els programes i les aplicacions que permetran donar funcionalitat a l’ ordinador. 3- L’últim nivell el formen els usuaris que interactuen amb l’ordinador.

A nivell bàsic, el sistema operatiu s’estructura en els mòduls següents: El nucli, també anomenat kernel, s’encarrega del control de la resta dels mòduls. L’administrador de memòria s’encarrega d’assignar, de manera ordenada, un espai de memòria RAM. El sistema d’entrada i sortida (E/S) s’encarrega de controlar els diferents dispositius connectats a l’ordinador. L’administrador de fitxers s’encarrega de la creació, modificació, eliminació i localització dels fitxers necessaris per treballar.

Els controladors són programes específics per a la comunicació entre el dispositiu i el sistema operatiu. Hi ha un controlador per a cada SO i perifèric. Els SO actuals detecten els dispositius de maquinari automàticament, mitjançant el mètode <<plug-play>> i sol·liciten la instal·lació dels controladors corresponents.

En l’administrador de l’equip hi podem trobar: Accés al centre de seguretat, on es controla el tallafoc(firewall). Control de les xarxes a què està connectat l’equip. Control de maquinari:(ratolí, teclat…)  i de sons. Accés per desinstal·lar un programa, per borrar aplicacions que no fem servir gaire. Accés a la config. d’altres aplicacions. Control de l’accessibilitat de diferents aplicacions. Accés a modificar el tema de l’escriptori. Control dels usuaris que poden utilitzar l’equip i les contrasenyes. Accés de detalls de l’equip o a la realització de còpies de seguretat.

Un altre lloc des del qual podem administrar l’equip a Windows és la consola d’administració, també anomenada mmc.

En aquesta aplicació podem trobar: Quan es tenen els permisos necessaris, des d’aquesta consola es poden administrar equips remots als quals es tés l’accés a través de la xarxa. Donar d’alta usuaris, grups i permisos. Administrar els recursos compartits i les sessions obertes per altres usuaris des de la xarxa d’àrea local. Administrar els dispositius de l’equip(adaptadors de xarxa, targetes de so…) Formatar i compactar les unitats d’emmagatzematge. Determinar quines carpetes es comparteixen en una xarxa.